Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ SAČUROV, trieda 3. A

 Škola - Schule - School
Základná škola
Školská 389
094 13 Sačurov
Slovenská republika
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Našu triedu - 3. A tvorí 27 žiakov, z toho 15 dievčat a 12chlapcov. Učí nás p. uč. Mgr. Anna Kovaľová
[D] In unserer Klasse 3. A sind 27 Schűler, 15 Mädchen und 12 Jungen. Unsere Lehrerin ist Frau Anna Kovaľová.
[GB] There are 27 pupils in our class, 3. A. Out of them there are 15 girls and 12 boys. Our teacher is Mrs. Anna Kovaľová
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Učíme sa slovenský jazyk, matematiku, prírodovedu, vlastivedu. Veľmi radi máme hudobnú a telesnú výchovu. V rámci hodín výtvarnej výchovy chodíme do počítačovej učebne, kde pracujeme s programom skicár. Veľmi sa nám to páči.
[D] Wir lernen Slowakisch, Mathe, Naturkunde und Landeskunde. Sehr gern haben wir Musik und Sport. Im Rahmen Kunst gehen wir in dem Computerzimmer, dort arbeiten wir mit dem Skizzenblockprogramm. Es geffalen uns.
[GB] We are studing SLOVAK LANGUAGE, MATHEMATICS, SCIENCE, GEOGRAPHY. We realy lite MUSIC, GYMNASTICS. When we have a free time we used to work on PCS. There is programe called sketch.We love to work with it.
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Naša trieda je upravená trieda z bývalej učebne pracovného vyučovania. Svojpomocne sme si ju pekne vymaľovali. Založili sme si v nej kútik živej prírody, o ktorý sa vzorne staráme. V triede máme veľa skriniek a učebných pomôcok. Na stenách sú nástenky, ktoré často meníme a mapa Slovenska, ktorá nám pomáha poznávať našu vlasť. Triedu zdobia rôzne výrobky z papiera, plastu a modelárskej hliny, ktoré sme si vyrobili na hodinách pracovného vyučovania. V zbere papiera sme vyhrali druhé miesto.
[D] Unsere Klasse ist aufbereiten aus dem Werkenklasse. Wir ausmalen die Klasse eigenban. Wir aufmachen auch den Naturwinkel. In der Klasse haben wir viele Schranke, und die Lernenmittel. An die Wande sind die Bilder, und die Landkarte Slowakei. Die Landkarte helfen uns bei kennen unserem Vaterland. Die Klasse verzieren die Produkte erzeugen aus dem Papier, dem Kunststoff und dem Modellierton. Diese Produkte erzeugen wir während Werken. Wir gewinnen zweiten Platz im Sammeln.
[GB] Nov Our clasroom is drange. It was worrking class before. We decorated it and made our small corner for leaving nature. We have to look after it. We have got a lot of shelfs with things to help us learn. Map of SLOVAKIA and some pictures are on the walls. There are lot of things made of paper plastic, claywitde were done on the working lessons. We were second in the salvage.
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Obec Sačurov sa nachádza 10 kilometrov od Vranova nad Topľou, na severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny. Pred dvoma rokmi oslávila 600 rokov od prvej písomnej zmienky. Obcou preteká potok Olšavka. Narodil sa tu slovenský spisovateľ Mikuláš Kasarda, na ktorého počesť sa koná aj literárna súťaž " Kasardov Sačurov". Aj my sme sa do tejto súťaže zapojili.
[D] Das Dof Sačurov liegt 10 Kilometer von Vranov nad Toplou, im Nordosten Slowakei. Es ist 602 Jahre alt. Es feiern 602 Jahre von der ersten schriftich Erwähnung. Durch das Dorf fleissen der Bach Olsavka. Hier gebort der Autor Mikulas Kasarda. Zu Ehren Milulas Kasarda stattfinden da der literarisch Wettbewerb. Wir Wetteifernen auch.
[GB] Sačurov is 10 km a long way off VRANOV NAD TOPĽOU. Sačurov is situate is VÝCHODOSLOVENSKÁ NÍŽINA ( on NE ) Wo years ago we salebraled " 600 years " from firs mention about the vilage. In vilage is brook called OLŠAVA. WRITER MIKULÁŠ KASARDA was born here and now there is kompetition called " KASARDS SAČUROV ". W hare parcipation on it.
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] V okolí našej obce sa nachádzajú soľné pramene. Pri rieke Topľa sa ťaží piesok na stavebné účely. Na západ od Sačurova ležia Slanské vrchy s prírodným výtvorom Zapikan.Najvyšší vrch v našom okrese je Šimonka 1892 metrov.
[D] In der Umgebung sich befinden der Salzstrom. Bei dem Fluss Topla abbauen der Bausand. Bei Sacurov liegt auch die Slanske Berge mit der Naturschőpfung Zapikan. Der hőchste Berg in unserem Distrikt ist Simonka.
[GB] Around the vilage are salt mine. Sand is on the bank of TOPĽA with is used by builders. ZAPIKAN is natural creation of SLANSKÉ VRCHY. The supreme hill in district is ŠIMONKA ( 1892 m.)


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger