Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ ZÁZRIVÁ trieda 5. A

 Škola - Schule - School
Základná škola
Stred 122
027 05 Zázrivá
Slovenská republika
E-mail: skola@zszazriva.sk
URL: http://www.zszazriva.edu.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Trieda 5.A, triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Wišnievska, počet žiakov 20 (11 dievčat, 9 chlapcov)
[D] Die Klasse 5.A, die Klassenlehrerin Mgr. Tatiana Wišnievska, Schüler 20 (11 Mädchen und 9 Jungen)
[GB] The class 5.A, the teacher Mgr. Tatiana Wišnievska, students 20 (12 girls and 9 boys)
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Na našej škole sa učíme tieto predmety: Slovenský jazyk a literatúru, matematiku, zemepis, anglický jazyk, náboženstvo, dejepis, hudobnú výchovu, výtvarnú výchovu, pestovateľské a technické práce, prírodopis, prácu s počítačmi. Najradšej máme dejepis.
[D] Wir lernen in unserer Schule diese Fächer: Slowakisch und Literatur, Mathematik. Erdkunde, Englisch, Religion, Geschichte, Musik, Kunst, Werkunterricht, Biologie und Arbeit mit Computer. Am liebsten haben wir Geschichte.
[GB] In our school we learn variously subjects as Slovak language and literature, math, geography, biology, English language, religion theology, history, music, arts, information technology. Our most favorite subject is history.
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] V triede máme regionálny kútik, v ktorom sú veci, predmety, ktoré nám pripomínajú život v minulosti, predmety, ktoré používali naše babky, dedkovia. Náš kútik zdobia: Zvončeky, píšťalky, košík, korbáč z prútia, drevené lyžičky, koberec utkaný doma.
[D] In unserer Klasse haben wir eine schöne Regionalecke, in der sehr schöne Sachen sind. Diese Sachen erinnern uns das Leben in der Vergangenheit. Es sind die Sachen, die unsere Grossmütter und Grossväter benützten. Unsere Ecke schmücken: die Glocken, e Pfeifchen, e Körbchen, die Rutenpeitsche, Holzlöffelchen, der Teppich, der zu Hause gewoben wurde.
[GB] We have got a regional corner in our class. There are all the things, which reminds us life in the past. These things were using our grandmothers and grandfathers. U can see there: bells, wooden whistles, wicker basket and a whip, wooden spoons, a carpet weaved home.
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naša obec sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra. Obec má 11 osád, cez obec preteká Zázrivka. Sú tu výborné lyžiarske podmienky, rozvíja sa agroturizmus. Môžete sa tu zoznámiť so starými remeslami (košikárstvo, zvonárstvo), s výrobou korbáčikov, syrov. Zázrivá má aj svoj typický kroj.
[D] Unser Dorf befindet sich in dem Nationalpark "Mala Fatra". Es hat 11 Ortschaften, durch die der Bach Zazrivka fliesst. Es gibt hier sehr gute Bedingungen zum Schisport, es entwickelt sich Agrotourismus. Es kann man bei uns mit den alten Handwerken (Korbflechtergewerbe, Glockengiesserei), mit Käseproduktion bekannt machen. Unser Dorf hat auch seine typische Tracht.
[GB] Our village is situated in national park Mala Fatra. The village constitutes 11 settlements. A river Zazrivka runs through the village. We have got a very good skiing conditions and agrotourism is developing. You can see here some old handcrafts such as basketry and bell founding. For our village is also typical production of cheese and cheese specialties - "korbace". Our village has got a typical national costume.
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Zaujímavá je dolina Biela, ktorá leží v údolí pod Veľkým Rozsutcom. Zo všetkých strán je obklopená horským masívom. Podmienky na bývanie sú tu dosť ťažké. Niekedy dávno tu ľudia stavali drevené chalupy, niektoré tu stoja ešte dodnes.
[D] Sehr interessant ist die Ortschaft "Biela", die in dem Tal unter "Velky Rozsutec" liegt. Das Gebirgsmassiv gibt sie von allen Seiten um. Die Wohnenbedingungen sind hier sehr schwierig. Die Leute bauten hier längst die Holzbauernhütten, manche stehen hier noch heute.
[GB] The valley Biela is very interesting. It is located under the hill Velky Rozsutec. It is surrounded by mountain massif from the all sides. That is why are living conditions in this part very hard. In the past people built wooden cottages. Some of them are here till now.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger