Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ ŽDAŇA, trieda 5. A

 Škola - Schule - School
Základná škola 96
044 11 Ždaňa
Košice - okolie
Slovenská republika
E-mail: zszdana@centrum.sk
URL: http://www.zszdana.edu.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Naša trieda: Trieda 5.B, 17 žiakov, 8 dievčat, 9 chlapcov. Triedna učiteľka: Mária Marková, Mgr.
[D] Unsere Klasse: Klasse 5.B, 17 Schüler, 8 Mädchen, 9 Jungen. Klassenlehrerin: Mária Marková, Mgr.
[GB] Our class: Class 5.B, 17 students, 8 girls, 9 boys. Teacher: Miss Mária Marková, Mgr.
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Najradšej máme telesnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru a technické práce. Najmenej obľúbený je dejepis a najťažšia je pre nás angličtina. Okrem anglického jazyka sa učíme aj jazyk ruský.
[D] Am liebsten treiben wir Sport, wir lernen Slowakisch und Werken. Nicht besonders gern lernen wir Geschichte und die schwerste für uns ist englische Sprache. Dabei haben wir auch Russisch.
[GB] We like learning Slovak language - the mother tongue, physical edukation and crafts the best. History is the least favourite subject for us. We also learn English, but it is a very difficult subject. We learn Russian language too.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Naša nástenka je naozaj dobrá. Je pekná a zelená farba nás upokojuje. Oranžová symbolizuje našu neposednosť, energiu a pomáha nám udržiavať dobrú náladu v triede. Má 3 časti: Minulosť - Prítomnosť - Budúcnosť (plány, tú si ešte pripravujeme).
[D] Unsere Wandzeitung ist wirklich gut. Sie ist schön und grüne Farbe soll uns beruhigen. Orange dabei symbolisiert unsere Unruhigkeit, Energie und soll immer gute Laune in der Klasse halten. Sie besteht aus drei Teilen: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft (Pläne, den bereiten wir noch vor).
[GB] Our wall poster is realy nice interesting. There are lost of colours. Green colour quiet us down. Orange expresses our liveliness, energy and keeps our class in good mood. The wall poster is divided into three parts: The Past, The Presence, The Future.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] 17 km od mesta Košice sa nachádza obec Ždaňa. Má cca. 2000 obyvateľov a bola založená v 13. storočí. Preteká cez ňu Hornád, najväčšia rieka východného Slovenska.
[D] 17 km weit von Košice befindet sich die Gemeinde Ždaňa. Sie hat cca. 2000 Bewohner und sie wurde im 13. J.h. gegründet. Hornád, der grösste Fluss der Ostslowakei, fliesst sie durch.
[GB] Ždaňa is situated 17 km southeast from Košice in the valley of the river Hornad. It was founded in the 13. th. Century. Today two thousand inhabitants live there.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] 1. Park s fontánou. Tu sa stretávajú vo svojom voľnom čase mladí i starí. 2. Náučný chodník, ktorý bol vyznačený v spolupráci s organizáciou SOSNA. 3. Agrospol, ktorý sa venuje chovu koní. Táto spoločnosť umožňuje záujemcom aj zajazdiť si na nich v okolí Ždane.
[D] 1. Park mit der Fontane. In der Freizeit treffen sich hier junge so wie alte Menschen. 2. Lehrgehsteig, den in der Zusammenarbeit mit der Organisation SOSNA bezeichnet wurde. 3. Pferdezucht, der sich Agrospol widmet. Es ist möglich, auch in der Umgebung Ždaňa zu reiten.
[GB] 1. This is a park with a fountain. It is a place, where young and old peaple like meetting in their free time. 2. Educational path, was marked in cooperation with organisation SOSNA. 3. Agrospol, keep horses. Everybody, who likes horses, can ride in the surroundings Ždaňa.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger