Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání

Projekt na podporu vstupu České republiky do Evropské unie

Představujeme se: Naše třída

Cíl projektu:
Shromáždit podklady pro prezentaci jednotlivých tříd na Internetu.

Dílčí cíle:
Rozšiřování všeobecných znalostí žáků, podpora jazykového vzdělávání, podpora počítačové gramotnosti, otevření možnosti pro další kontakty mezi školami a třídami.

Účastníci projektu:
Projekt je určen především dětem z prvního stupně ZŠ (primární vzdělávání) ve 3. až 5. třídě (věk 9 až 11 let). Do projektu se může zařadit každá třída, která zpracuje a zašle požadované podklady. K účasti jsou pozvány školy z ČR i ze zahraničí. Informace ze tříd budou předávány na Internetu formou obrázků a krátkých textů v mateřském jazyce, angličtině a němčině.

Považujeme za velice důležité, aby se na přípravě materiálů podílely především samy děti. Texty musí být stručné a jednoduché.

Základní informace požadované ze třídy. Jedná se celkem o 12 podkladů:

 1. FOTO: Fotografie školy.
 2. TEXT: Adresa školy, e-mail, popřípadě URL.
 3. FOTO: Společná fotografie žáků a žákyň třídy
 4. TEXT: Označení třídy, jméno třídní učitelky (tř. učitele), počet chl. a děvčat ve třídě.
 5. KRESBA: Dětská kresba – pohled na uspořádání třídy, rozmístění věcí (půdorys třídy).
 6. TEXT: Stručně napsat, co se učíme a co z toho děláme nejraději (2 až 3 věci).
 7. KRESBA: Dětská kresba – zajímavost ze třídy, co děti považují za zajímavé a důležité, aby o tom ostatní věděli.
 8. TEXT: Popis této kresby – zajímavosti.
 9. KRESBA: Schematický nákres naší republiky (hranice, sousední státy…). Vyznačit, kde se nalézá naše obec (naše město).
 10. TEXT: Stručně o naší obci – našem městě (2 až 3 věty).
 11. FOTO nebo obrázek zajímavosti z okolí školy – obce.
 12. TEXT: Popis zajímavosti z okolí školy - obce (2 až 3 věty).

Texty pošlete jako přílohu e-mailu (dokument.doc)
Obrázky pošlete jako přílohu e-mailu (soubor.jpg), velikost jednoho obrázku cca 200 kB

Trvání projektu:
Projekt byl zahájen v únoru 2000, pokračuje i ve školním roce 2003/2004.

Seznam dosavadních účastníků projektu (školy a třídy) a stránky tříd naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz

Kontaktní adresa:
Vladimír Václavík, Univerzita Hradec Králové - ÚPPPV, V. Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové
e-mail: vladimir.vaclavik@uhk.cz