Šumavský permoník


projekt pro školku v přírodě
místo a čas konání:   Šumava, Nové Hutě 26.květen - 2.červen 2006

věk dětí:   5-8 let

pořadatel:   MŠ U Školské zahrady


Téma projektu


  Šumavští permoníci jsou podle legendy kouzelní skřítci, kteří zde žijí, chrání zdejší prostředí a dolují zlato ve štolách.

  Jejich úhlavním nepřítelem je Swizza – éterická bytost, ohrožující permoníky a jejich práci a pak také lidé, kteří odhazují v přírodě odpadky, dělají hluk a ničí krásné věci.

  Mají rádi děti, které se chovají pěkně k přírodě i k sobě navzájem, a těm se také umí dobře odvděčit: Tomu, kdo permoníkům dokáže, že ví, co to je kamarádství, fair play, trpělivost, zdravá zvídavost, vytrvalost a odvaha, darují svou kouzelnou lucerničku, která svým světlem dokáže proniknout i tou největší tmou a chrání tak svého majitele před vším zlým.


Realizace:


  Děti se rozdělily do čtyř skupin. Každá skupina představovala jednu štolu, kde měl každý svůj vozíček. Děti si pro své štoly vymyslely názvy: „ZLATÝ BONBON“, „ZLATÁ ŠTOLA“, „ZLATÉ BYSTRÉ OKO“ a „ŠTOLA ZLATÝCH PERMONÍKŮ“.

  V rámci skupiny dostávali děti za splněné úkoly zlaté cihly a jednotlivci obrázky permoníků. Štola s nejvíce permoníky a zlatými cihlami se jako první mohla pokusit složit zkoušku odvahy (projít sám opuštěnou cestou z dohledu ostatních a pokusit se nalézt a sundat lucerničku od permoníka zavěšenou na stromě.)

  Mezi činnosti, díky kterým si děti mohly vydobýt zlatou cihlu, patřily například:

  • výroba čelenek se světlem (vystřihování a lepení z barevného papíru)

  • hra „Lovec“ = hra s čelenkami, učitelky jsou na stanovištích rozmístěných v blízkém okolí penzionu, děti mají papírky a musí oběhnout všechna stanoviště a splněním úkolu získat obrázek. Kdo má všechny obrázky, přesune se na předem dané stanoviště (každá skupina má své stanoviště v blízkosti své vedoucí, ta si zapíše čas, kdy se skupina zkompletovala.) Nejrychlejší skupina vyhrává.

  • výlet na hrad Kašperk - kresba hradu, vědomostní soutěž

  • „stavba štoly“ = děti rozděleny do dvou skupin po dvou štolách, jedna skupina vyjde do lesa, kde se snaží z přírodních materiálů vytvořit nenápadnou skrýš ve které se schová. Druhá skupina s dostatečným zpožděním vyrazí hledat první skupinu. Vyhrává buď skupina, která nebyla nalezena, nebo skupina, která byla v hledání úspěšná.

  • „bludiště“ = mezi stromy jsou navázány provázky, které ve svém celku tvoří jednoduché bludiště. Děti mají zavázané oči a po skupinách se vydávají po provázcích. Úkolem je dojít k cíli, kde čeká sladká odměna.

  • poznávání stromů, květin, sbírání papírků a odpadků (ne nebezpečných)

  • hra „hledání Swizzy“ - cesta přírodou - hledání vzkazů od Swizzy, plnění úkolů, nalezení tajného pokladu (sladkosti) a tajemného kamene, kterým se Swizza zahání

  • zpěv, tanečky, hádanky

  • karneval spolu se soutěžemi


Závěr


  Ač nám počasí příliš nepřálo, dětem se školka v přírodě velmi líbila. Nadšeně se účastnily všech činností, což se projevilo hojným počtem získaných zlatých cihliček i obrázků permoníků. Pohledy a dopisy, které posílaly do svých domovů, nám byly důkazem toho, že děti téma zaujalo a velmi se do celé hry vžily. A jelikož se všechny děti snažily udělat permoníkům opravdovou radost, byly všechny odměněny kouzelnou lucerničkou, která jim bude skýtat nejen ochranu před vším zlým, ale bude jim také krásnou vzpomínkou...     

   

 NAHORU