DĚTI ZE DRUŽINY


ZŠ Sebranice se nachází mezi Poličkou a Litomyšlí. Tato škola je rozdělena na dvě budovy, jedna z nich je ve vesnici Lubná. O té se nebudu zmiňovat, jelikož je tam umístěn 2. stupeň. Budova ve vesnici Sebranice má také školní družinu, kterou bych se chtela důsledněji zabývat ve své práci.
Zaujalo mne totiž, jak se zde s dětmi pracuje. Měla jsem možnost s dětmi i pracovat a musím říci, že se mi tato práce velmi líbila. Děti v Sebranicích byly vděčné za pracovní činnosti, které jsem pro ně připravovala - viz foto.

Stručná chrakteristika ŠD:

Školní družina v Sebranicích se nachází - jak jsem již zmínila - v budově 1. stupně ZŠ.
Je to jedna třída, která má k dispozici kromě klasického vybavení ještě televizi a video. Venku je možné využít místní fotbalové hřiště a volný plac za školou. Ve družině je k dispozici také nástěnka, která je využívána výhradně na výtvory dětí.


Program ŠD

Každý den ráno od 6:30 - 8:15 jsou dětem k dispozici různé stolní hry, knihy,...potom je na každý den připraven pro děti zvláštní program. To se mi velmi líbilo, hlavně proto, že když jsem já sama navštěvovala ŠD, žádná vychovatelka s námi nepracovala, jen nás nechala hrát si s čímkoli a dohlížela na nás. V Sebranicích jsme například měli: Literární činnost - četbu z knih + ukázku různých encyklopedií, různé výtvarné a pracovní činnosti - výroba papírových maňásků, loutek, berušky na tužky, výrobu parníků, kresbu na inspiraci z knih, hry s pohádkami, krabičky na malé dárečky, škrabošky. Pak také odpoledne vědomostní, pohybové, strašidlové, atd.

Byla toho spousta a ještě víc. Tato praxe mne velmi obohatila a neodradila od pedagogické profese!


Zpracovala při volitelném semináři "Didaktické využívání internetu" Lenka Fryaufová, 2. ročník ZS 1 / AJ