Povídání o pejskovi a kočičceBěhem průběžné pedagogické praxe jsem s dětmi při hodině čtení probírala pohádku O Pejskovi a Kočičce od Karla Čapka.Všichni tuto pohádku velice dobře znali.

Nejdříve jsme si přečetli pár krátkých a zajímavých úryvků.

Pak jsme si s dětmi povídali o psím a kočičím životě

Ve zbývajícím čase se děti pokusili podle předlohy kočičku a pejska nakreslitPřipravila v rámci semináře - didaktické využívání internetu - Martina Hovorková