Asistenská praxe v Mandysově základní škole v HK.

V druhém ročníku letního semestru jsem začala docházet na asistenskou praxi. Byla jsem v první třídě, kde učí paní učitelka Alena Samková. Paní učitelka i děti mne velmi pěkně přijaly. Když jsem přišla na první hodinu s dosti velkou nervozitou, po chvíli ze mne již opadla. Děti už byly připravené na můj příchod.
Jelikož jsem prvních pět hodin měla mít jen náslechy, usadila jsem se v poslední lavici a pozorně poslouchala. Samozřejmě jsem si krom toho dělala poznámky. Občas jsem i paní učitelce vypomohla, například s opravením sešitů, o přestávce jsem dělala dozor na chodbě atd. Ještě jsem se ani nezmínila, jakých jsem se účastnila předmětů. První hodinu jsme měli čtení + psaní, druhá hodina patřila matematice, třetí jsme si zacvičili v tělocvičně a poslední hodinu byla prvouka.


Po náslechu pěti hodin jsem si postupně začala zkoušet učit i já. Připravila jsem příklady na pětiminutovku, tu jsem také s dětmi napsala.V tělesné výchově jsem předcvičovala rozcvičku a protažení, také jsem naučila děti nějaké hry. Všechny se velmi aktivně účastnily a zapojovaly do her, ale i celé hodiny.Dále jsem s dětmi rozebírala nějaké články z učebnic a opravovala je při čtení.


Poslední den jsem odučila celý. Začala jsem hodinou čtení a psaní. Pracovala jsem hlavně s učebnicí, jen na začátku hodiny jsem dětem připravila hádanky na tabuli, které se týkaly tématu. Další hodinu jsem učila matematiku, vyrobila jsem dětem kartičky, které jsem pomocí hry použila na opakování sčítání a odčítání do deseti. Potom jsme na to samé psali pětiminutovku. Zbytek hodiny jsem využila k opakování látky minulé hodiny a práci v sešitu. Místo TV byla přednáška o zvířatech, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavostí z přírody. A poslední hodinu prvouky jsem dětem povídala o zaměstnání, ony mne informovaly o zaměstnání rodičů a na konci jsme si zahráli hru o povoláních. Povolání děti ztvárňovaly pantonimou. Na konci jsem se rozloučila s dětmi i paní učitelkou a teď již mám jen vzpomínky.


Ale ještě jsem se nezmínila o obrázcích, které jsem na stránku umístila. Tyto květinky mi děti věnovaly na památku. Vytvořily je v hodině výtvarné výchovy. Doufám, že se vám líbí jako mně.


Zpracovala Marie Kováříčková, ZS 1 PS2