Letní dětský tábor Libštát 2002

Celý táborový čas nás provázeli patroni Českých zemí (Cyril a Metoděj, Sv.Václav,...).
Každý den si pro nás patroni připravili zašifrovanou zprávu se vzkazem a úkolem pro daný den.

Děti byly rozděleny do dvou skupin. Vymyslely si název svého družstva (Psíčci a Mafie) a svůj pokřik.
Při ranním a večerním nástupu jsme se pozdravili pokřiky:

Pokřik Psíčků:
Každé ráno, celý den. Psíček je vždy připraven!

Pokřik Mafie:
Mafie, mafie, každý den ti nabije!

Pokřik vedoucich:
My jsme vaši vedoucí,
srdce máme horoucí,
připravíme spoustu her,
vrať se domů nebo ber.

Zpěv táborové hymny: "Krásná je krásná, naše Česká zem".
Nechyběla však ani táborová vlajka.

Program byl pestrý a bohatý. Po celý den se hrály hry, chodilo se do lesa na dříví a borůvky.
Jeden den jsme podnikli celodenní výpravu na Hrubou skálu. Navštívili jsme nedaleké koupaliště Košťálov a radostně se navraceli domů (do tábora).
Večer jsme hodnotli uplynulý den. Při příhodném počasí zapalovali oheň a zpívali písně nejrůznějšich žánrů. Písně občas vystřídala hra nebo soutěž.

K nejoblibenějšímu táborovému programu patřilo:
Plnění bobříků (mlčení, hmatu, odvahy,...),vaření vajíček na tvrdo, soutěže, venkovní stolování, noční hra, zalévání buřtovníku (na kterém na konci tábora vyrostly buřty), volba Mašky a Myšáka, Cesta po slepu, rýžování zlata...

Mezi táborové služby patřila pomoc v kuchyni, příprava táborového ohně, obmněna nástěnky, vlajková četa a k nejoblíbenějším službám patřilo výsostné poslání "Náčelníka dne" (,který byl pravou rukou vedoucích).

Následující fotografie vám poodkryjí kousek táborové atmosféry, která se nedá popsat slovy, musí se vidět ale nejraději jen s námi zážít!
Zpracovala při volitelném semináři "Didaktické využívání internetu" Hana Veverková, 2. ročník ZS1/PS2