SEMINÁRNÍ PRÁCE NA PŘEDMĚT "DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ INTERNETU"
Lucie Stránská ZS1AJ2
VČERA A DNES

Když já jsem začala chodit do I.třídy, vždy mi tam chybělo nějaké místo, kde bychom si s kamarády mohli hrát. No, uznejte sami, ještě před pár dny si hrajete ve školce, pak po vás chtějí, aby jste seděli v lavici a celou hodinu se ani nehli. Dnešní děti jsou na tom daleko lépe. V jedné takové třídě (na ZŠ) jsem je zastihla při hře na koberci. A dokonce s paní učitelkou!
A ještě to při tom bylo při hodině! Konečně už doby, kdy jediné možné vyučování bylo frontální, ustupují. Děti se učí hrou a využívají k tomu i takovou jednoduchou věc jakou je koberec. Žáci jsou si najednou mnohem blíže...
...a mají blíž i k paní učitelce.
Jak vidíme sami, na koberci se dá pracovat i s učebnicemi.
Jak taková práce na malém kousku koberce osvěží hodinu, můžeme pozorovat sami na spokojených tvářích dětí.