Z Á K L A D N Í  Š K O L A   S M I Ř I C EJelikož jsem studentkou pedagogické fakulty, je mojí náplní i praxe na základní škole. Zatím je to spíše pozorování, ale během dalšího semestru budu absolvovat každý pátek v průběhu zhruba tří měsíců "asistenskou praxi".

Základní informace o škole:
Základní školou, kterou jsem si po dlouhém přemýšlení vybrala, se stala ZŠ Smiřice.Smiřice jsou menším městem nacházící se zhruba 15 km od Hradce Králové směrem na Jaroměř.
Proč jsem si vybrala zrovna Smiřice?
Asi proto, že jsem i já ve zdejší základní škole absolvola a zdárně ukončila povinnou školní docházku.

Poslední návštěva školy:
Dne 15. listopadu 2002 jsem se zúčastnila vyučování ve třídě 4. C. Mým úkolem bylo během tří vyučovacích hodin sledovat postupně učitele, jednoho žáka a celou třídu. Děcka mě opravdu mile překvapila. Nejen, že byla ukázněná, ale i s velikým nasazením a touhou dozvědět se něco nového, plnila všechny zadané úkoly.
Během hodin jsme si na sebe zvykli a nakonec jsem od nich dostala na památku obrázky, které mi vždy nakreslili o přestávkách.

Tady je ukázka těch nejlepších výkresů.


Podívejte se na stránky našeho města
Pro volitelný seminář "Didaktické využití internetu" zpracovala Dunková Martina, ZS1 - VL