Flétnový soubor VIŠNIČKA

Jsme soubor dvaceti až třiceti žáků a absolventů ZŠ ve Višňové u Příbrami.V našem souboru se hraje na všechny druhy zobcových fléten,někdy za doprovodu keyboardu,popř.kyatry.Pod vedením Mgr. Evy Číhalové, ředitelky ve výslužbě a p.uč. Mayera společně hrajeme od roku 1997


vystoupení v kostele sv. Kateřiny
JAK TO BYLO:

Soubor vznikl při ŠPZ Višňová za podpory Obecního úřadu.Žádný z členů nedocházel do ZUŠ, hře na flétnu jsme se učili soukromě u pí.uč.Číhalové. Nejprve se začalo s nacvičováním snadných dvojhlasých skladeb na sopránové flétny, záhy se přidalo několik fléten altových,později dvě tenorové a konečně před dvěma lety jsme jako sponzorský dar obdrželi basovou flétnu. Nutno podotknout, že většina členů souboru ovládá bez problému minimálně hru na sopránovou a altovou flétnu,jedna členka hraje navíc i na basovou. Počet členů se neustále rozrůstal,došlo tedy k tomu,že vznikly tzv.Višnička I a II + Přípravka. Soubor má za sebou i několik oblastních soutěží, ve kterých se nám povedlo dobře se umístit.JAK TO JE:

Vycházíme z místních podmínek a proto koncertujeme často v blízkých kostelech,základních školách,na rozličných setkáních, reprezentačních akcích apod. V současné době si už troufáme na poměrně náročné skladby s využitím všech čtyř druhů zobcových fléten.V našem repertoáru nechybějí ani populární písničky,které se většinou zpívají s keyboardem,či kytarou. Scházíme se jednou týdně a připravujeme se na vystoupení. Nejdůležitějšími koncerty jsou každý rok tyto:


-Koncert pro nový rok

- Koncert Višničky na konci školního roku

-Vánoční koncert
Tato stránka vznikla jako seminární úkol na seminář PaedDR.Vladimíra Václavíka-Didaktické využití internetu v akademickém roce 2002/2003.