Bob a Bobek

Bob a Bobek pracují u benzinové pumpy. Je to můj nejoblíbenější večerníček.
Petr Kobera (2. A, ZŠ Vrdy)

(Připravila v rámci seminárního úkolu při volitelném semináři Jana Novotná, 4. ročník PdF UHK, skupina ZS 1/Vv)