POPELKA

Tento obrázek nakreslila Kamilka na motivy její nejoblíbenější pohádky Popelka.
Kamilka, která chodí do 2.třídy ZŠ Louny, nám k obrázku i připsala, o čem pohádka Popelka vypráví. No, podívejte se sami:


Zpracovala při semináři Didaktické využívání Internetu Milena Walterová, 2. roč. ZS 1, Aj.