Realizace několika hodin z výtvarné řady Ztroskotání Robinsona


Motivace: části textu čtené z knihy

1. Vrak na dně moře
Štětcem namáčeným v klovatině namalují vrak-nechají zaschnout.
Potom suchým pastelem pomalují plochu a klovatina se vymyje.

2. Robinson zkoumá mořský svět
Do mokrého podkladu (čtvrtka), zapouštějí barevné skvrny (studené = moře)
Do menšího formátu zapouštějí teplé barvy. Z toho potom žáci vystříhali různé mořské živočichy a nalepili "do moře"
Dále potom rozfoukávali řídké barvy po ploše = chaluhy

3. Barevnost rostlin na ostrově
Na čtvrtku nalijeme trochu tuše a rozlijeme různými směry. Vzniklé plochy žáci vybarvili suchým pastelem
Motivací kromě četby bylo, ať si představí jak vidí prales pták, který letí vysoko na obloze.


V rámci volitelného předmětu "Didaktického využívání internetu" připravila Palendalová Markéta (3. ročník ZS 1) a děti třetí třídy ZŠ Dr.Malíka Chrudim.