Digitální skříň - základní informace

Digitální skříň je součástí vzdělávacího serveru Ústavu primární a preprimární edukacePdF  UHK.

Digitální skříň obsahuje práce žáků a žákyň prvního stupně základní školy:

- krátké zprávy o zajímavých věcech,
- informace k určitému tématu probíranému při vyučování,
- výkresy, fotografie, krátké texty apod.,
- výstupy třídních projektů apod.

Zvolte jednoduchou formu vytvoření textů. Předpokládá se i přiměřená pomoc vyučujícího.

Jak připravit příspěvek do digitální skříně? Nejsrozumitelnější bude vysvětlení na konkrétním příkladě:

Do digitální skříně může být dodána práce jednotlivce i práce malé skupinky (2 - 3 děti). Je dobré když na úkolu, který můžeme pojmout jako malý projekt, děti spolupracují.

Příklad práce malé skupiny:

V okolí školy se jistě nachází několik zajímavostí, o nichž je možno napsat stručnou zprávu a informace umístit na internet. Děti si zajímavosti dobře prohlédnou, udělají například 2 fotografie a 1 výkres a shromáždí několik údajů. O poznávací výpravě napíší krátkou zprávu, k obrázkům vymyslí text.

Aby se na monitoru objevila tato informace o zajímavostech v okolí školy (prostřednictvím internetu si pak může stránky prohlédnout kdokoli na celém světě), musí se text a obrázky umístit na některém serveru (v tomto případě na serveru KMEN - viz informace o serveru KMEN). Proto je třeba


Příspěvek do digitální skříně může mít dvojí podobu:
a) Text je napsán v jazyku html (hypertext markup language) a v textu jsou odkazy na jednotlivé obrázky. (Vytvořit tento dokument - soubor s příponou html - je možné například pomocí textového editoru WORD)
b) Text je napsán v textovém editoru WORD jako dokument s příponou doc a obrázky jsou vloženy přímo do textu.

Tento návod je pouze orientační, neobsahuje podrobnosti. Kdo má zájem stát se "dodavatelem informací na internet" (to je mnohem víc než být pouhým příjemcem informací), může se postup, který je komplikovaný jen na první pohled, sám naučit.

Podklady (text a obrázky) zašlete jako přílohu e-mailu na adresu vladimir.vaclavik@uhk.cz.

Vzhledem k některým problémům (například pomalé načítání webových stránek - starší počítače jsou pomalé!) je třeba přikládat raději méně obrázků a tyto obrázky po oskenování upravit (oříznout, zmenšit - redukovat jejich velikost - například do 50 kB). Soubory velkého rozsahu se někomu nepodaří otevřít.

Každý dokument zaslaný do digitální skříně ke zveřejnění na internetu musí obsahovat tyto základní informace:

- název práce
- jméno a příjmení autora (autorky) - stačí iniciály, třídu (věk)
- možné je uvedení dalších údajů, (např. škola, místo, e-mail apod.)

Některé materiály uložené v digitální skříni mohou sloužit pro ostatní jako náměty k práci ve třídě.

Jednotlivé příspěvky budou v digitální skříni uloženy po celý školní rok, nejzajímavější a nejpodnětnější práce budou ve skříni ponechány déle.

Zasláním práce nevzniká nárok na její zveřejnění prostřednictvím internetu. Na správě skříně (zařazovaní prací, uklízení apod.) se budou podílet studentky a studenti PdF UHK v rámci seminárních úkolů.

 

Správce skříně: PhDr. Vladimír Václavík, ÚPPE  PdF UHK