Námět na výtvarnou výchovu (2 vyučovací hodiny)Pro praxi v 1. třídě ZŠ SNP v Hradci Králové jsem si připravila téma ČARODĚJNICE. Úkolem dětí bylo zachytit ji v pohybu a vlastnosti, které má. K tomu jim měly sloužit voskové pastely a vodové barvy.

Průběh hodiny byl asi takový: Nejprve jsme ze sebe každý vytvořili čarodějnici, popovídali si o tom, jak asi vypadá, jaká je, kde bydlí a také jsme za hudby předváděli některé z činností, jež by mohla provozovat. Poté ještě následovala četba ukázky z knihy Malá čarodějnice od J. Preusslera. Na konci 2. hodiny každé z dětí povědělo něco o svém výtvoru (jméno čarodějnice, kde žije, jakou činnost koná ap.)


Zmiňovaná 1. třída.


Bohužel nebylo možné využít všech výkresů, proto se podívejte alespoň na některé z nich.Zpracovala při volitelném semináři Didaktické využívání internetu studentka 3. ročníku Pdf UHK Eva Špačková.