Základní škola Hradec Králové - Sever, 3. A, 2001/2002

Představujeme se
Jsme třída 3.A a ve třídě je nás 23 dětí, 14 chlapců a 9 děvčat. Naše paní učitelka se jmenuje Jitka Pozdílková a je na nás velice hodná. Moc rádi s ní pracujeme a ukážeme Vám nějaké práce, které jsme s ní dělali. Při hodině čtení a psaní jsme opakovali. Aby paní učitelka zjistila jestli to všichni umíme, rozdala nám tuto křížovku.V tajence nám vyšel název knihy, ze které jsme poté četly. Po kliknutí na křížovku se ukáže řešení.
Zkuste si své znalosti s námi!!!

1. Manželka Přemysla Oráče je ...
2. Vyprávění částečně smyšlené je ...
3. K výrobě nástrojů používali také ...
4. Ten, kdo lovil zvěř byl ...
5. Mamuty lovili do ...
6. Velké zvíře z doby ledové je ...
7. Libušina sestra je ...
8. Kdo měl rád zlato a stříbro?
9. Krok sídlil na hradě...


Ještě Vám ukážeme, co si ve volných chvílích o přestávkách můžeme vymalovat. Jistě tuto postavičku všichni znáte.


Podívejte se, jak si obrázek vymaloval jeden z našich spolužáků.

A na závěr
Naše oblíbené motto:"Kamarádi, mějte se rádi!!!"

Zpracovala při semináři "Didaktické využití internetu" Martina Stankovičová, 2. ročník ZS 1 skup. SP.