Práce s přírodním materiálem ve 2. třídě

Ve škole jsme si při různých příležitostech povídali o podzimu. Děti také dostaly za úkol přinést přírodniny (jeřabiny, šípky, bukvice apod.) a také různé domácí koření. Ukázala jsem dětem, jak můžeme vše navléknout na niť a vytvořit ozdobné korále. Děti pracovaly s nadšením a některé pak potěšily maminku hezkým dárkem.

Martina Tlučhořová,
studentka 4. ročníku PdF UHK, skup. Hv

Příprava na výuku:

Pohled na práci dětí ve třídě