Vytvořili jsme model sluneční soustavy.

Materiál: starý stojánek na svíčku, dvě laťky, polystyrénová koule, špejle, barevná modelína a alobal.

Vzdálenosti neodpovídají, jsou přibližné. Ke každé planetě jsme hledali teplotu, vzdálenost od Slunce a poloměr.
Např. Jupiter: bílá, -150°C, 779 mil. km od Slunce a poloměr Jupiteru je 71 400 km.

Model vyrobili: Daniel Balcar, Ondřej Kareš a Ondřej Klemt z 5.B, ZŠ V.Hejny v Červeném Kostelci.