Koblížek

Základní škola Habrmanova, Hradec Králové, třída 2.A

Při průběžné pedagogické praxi jsem navštěvovala základní školu Habrmanovu. S dětmi jsem se při hodině čtení pokusila zdramatizovat pohádku o koblížkovi, kterou jsme si tuto hodinu četli. Děti vymalovaly obrázky a na druhé straně měly napsány texty. Hra se dětem velice líbila.

Obrázky jsem dětem sama nakreslila.


Připravila v rámci semináře Didaktické využívání internetu: Blanka Vodehnalová, ZS1/sp