Pohled do tříd ve školách v Nizozemí

OPENBARE BASISSCHOOL DE VUURVOGEL (ASSEN)

Měla jsem tu možnost se podívat do několika základních škol. Jedna z nich se jmenovala OPENBARE BASISSCHOOL DE VUURVOGEL. Je to ZŠ, která pracuje na základě Jenského plánu. Klade důraz na hlavní myšlenky tohoto systému a na integraci děti různého věku. Děti se učí spolupracovat a mít zodpovědnost sami za sebe už od malička.


Budova školy OPENBARE BASISSCHOOL DE VUURVOGEL


zvětšit zvětšit
Bylo pár dní před Velikonocemi a podle toho vypadalo zaměření vyučování. Tyto nejmenší děti si připravovaly výzdobu. Barvily vajíčka.

Práce ve skupinách. To je nejčastější metoda, která se v Nizozemských školách používá a podle toho jsou uskupeny i lavice.

zvětšit zvětšit
Vyvrcholením předvelikonočních příprav byla snídaně ve škole. Děti přišly o půl hodiny dříve do školy a celá skupina společně posnídala.

Celé zbývající dopoledne bylo plné her a zábavy a na úplný závěr si žáci připravily besídku, kterou sledovala celá škola.


HET KOMPAS BASISSCHOOL (ASSEN)

zvětšit zvětšit
Budova školy HET KOMPAS BASISSCHOOL.

Děti v Nizozemí začínají chodit do školy již v 4 - 5 letech. Mají pouze dopolední výuku, kde si hrají, malují, povídají... (Dělají podobné aktivity jako v našich mateřských školkách)

zvětšit zvětšit
Výrobky dětí ve 3. skupině pro své maminky ke DNI MATEK
(6-7 let)

Takto si žáci 4. skupiny vyzdobily vlastní třídu svými výrobky
(7-9 let).


V rámci semináře "Didaktické využívání internetu" vytvořila ZDEŇKA BORŮVKOVÁ ( ZS1/PS 3.ročník )