Výběrový seminář:Didaktické využití internetu
Umístění žákovské práce na internetu

Výtvarná výchova

Pomůcka na určování světových stran

Machartová Lenka
ZS1/TV
2.ročník

Při své praxi, jsem zjistila, že dětem dělá veliké problémy zapamatovat si světové strany.Proto jsem vymyslela jednoduchou pomůcku.Děti si ji samy vyrobily při výtvarné výchově.Nakonec si ji i vybarvily pomocí vlastních prstů a vodových barev.Toto je třída 2.C z 1.ZŠ T.G.Masaryka v Milevsku, která se na výrobě podílela.

popis obrazku
Pracovní postup:

  1. Vytvoříme šablonu obkreslením dětské ruky.
  2. Šablonu překreslíme na přeloženou čtvrtku A3.
  3. Vystříhneme tak, aby horní okraj zůstal spojen.
  4. Výtvarně zpracujeme.
  5. Na rubovou stranu nakreslíme směrovou ružici.


Toto je výsledek naší práce.Není to pěkné?
Posuďte sami!Univerzita Hradec Králové

Email autor© Lenka Machartová, 2001