b kn

Představujeme se 2000/2001

Projekt ÚPPPV PaF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU.
Informace o projektu najdete na adrese: http://kmen.uhk.cz

 

ZŠ Loučeň 5.tř

 Škola

ZŠ loučeň
28937
e-mail:zs.loucen@telpro.cz

 

 

Naše třída

5.tř. 6 chlapců, 12 dívek, třídní učitelka Mgr.Renata Nová

 

 

 

 

Co se učíme

Učíme se český jazyk, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu.Máme rádi tělesnou výchovu.

 

 

 

 

 

Zajímavosti ve třídě

Vzadu třídy máme velký koberec.O některé hodiny sezde učíme a relaxujeme.O přestávkách zde skáčeme na velkých míčích, hrajeme minifotbal s papírovou koulí a hrajeme "šlapáka".

 

 

 

 

 

 

Naše vesnice

Naše vesnice má 1100 obyvatel.Obec je obklopena krásnými lesy s množstvím rybníků a několika studánkami.V obci je barokní kostel a zámek z 18.stol., jehož majitelé byli Thurn Taxisové.

 

 

 

 

Zajímavosti z okolí

V blískosti obce jsou Jabkenice.Zde pobýval hudební skladatel Bedřich Smetana v době hluchoty u své dcery od r.1876. Dnes v myslivně stála výstava připomínající vztah mistra k okolí.V blízkosti myslivny pomník B. Smetany od sochaře František Bílka.