o projektu
jednotlivé činnosti
kontakty

 

Jednotlivé činnosti probíhaly v různých učebnách. Níže můžete nahlédnout, co se dělo ve třídách, v počítačové učebně a v tělocvičně.


Ve třídách

Já jsem asistovala u pracovní činnosti. K dispozici byla modelína, rychloschnoucí hmota, sádra, špejle a pár obrázků.

Žáci měli za úkol vytvarovat z rychleschnoucí hmoty zub prazvířete.

Ti rychlejší se pustili do modelování matrice pro sádrový odlitek. Zde už záleželo na jejich fantazii, jaký námět zvolí.

Kdo neměl zrovna co na práci, mohl na první lavici poznávat jednotlivé matrice, zhotovené paní učitelkou. Na matrici měli poznat vajíčka, stopy- jak mládě s matkou jdou pomalu a běží, dva druhy zubů.

Dívčiny z šestého ročníku se dětí ujaly na výbornou.


V další třídě probíhala  výtvarná činnost. Žáci měli k dispozici temperové a vodové barvy, štětce, lepidla i netradiční materiál jako víčka od pet lahví, karton, …. A pak už jen záleželo na nich, jakého pravěkého živočicha budou tvořit.

     

V jedné třídě se také konal test. Žáci měli k dispozici knihy, kde si mohli jednotlivé informace vyhledat a poté správně odpovědět.

 


V počítačové učebně…

V počítačové učebně měli žáci odpovědět na jednotlivé otázky. Odpovědi hledali na internetu na předem zadané www stránce.

Počítačů bylo méně než dětí, takže kdo zrovna neseděl u něj, mohl skládat dinosaura z papíru, vybarvovat obrázek, či skládat puzzle.

 


V tělocvičně


V tělocvičně se konaly drobné pohybové hry. Na jednotlivých stanovištích byli žáci z 6.tříd. Na každém stanovišti byl určitý druh dinosaura. Například na druhém obrázku si triceratops snaží uchránit svá vajíčka.