o projektu
jednotlivé činnosti
kontakty

o projektu

V rámci předmětu Asistentská praxe 2 jsem se dostala na ZŠ v Ostašově, v Liberci. Měla jsem možnost zúčastnit se projektu Dinosauři, který byl realizován během dopoledního vyučování pro všechny třídy prvního stupně.

Žáci byli rozděleni do skupin zhruba po patnácti. Skupiny byly věkově promíchané- jak „piškoti“ z prvních tříd, přes žáčky z druhých, třetích, čtvrtých tříd, tak „mazáci“ z pátých tříd. Vedoucím každé skupiny byl jeden až dva žáci z třídy šesté. Na činnost ve třídách dohlíželi také ostatní paní učitelky z 1.stupně. Skupinky během činností  sbíraly body a v průběhu dalších dní byly zveřejněny výsledky.

Jednotlivé skupiny měly časový rozpis, takže se nestalo, že by se někdo neměl co dělat nebo naopak že by chtěl dělat a nemohl. Času i materiálu bylo dostatek.


Patronkami celého projektu byla paní Mgr. Daniela Šťastná a Mgr.Zuzana Vraná.