Účastníci projektu - Teilnehmer des Projekts - Participation in Project - 2002/2003

 1. ZŠ Poltár, Slovenská republika, tr. 3. A
 2. Gymnázium a ZŠ s vyuč. jaz. maď. S. Maraiho, Košice, Slovenská republika, tr. 5. B
 3. ZŠ s MŠ Kalinovo, Slovenská republika, tr. 1. B
 4. ZŠ SSV Banská Bystrica, Slovenská republika, trieda 5. A
 5. ZŠ SSV Banská Bystrica, Slovenská republika, trieda 5. B
 6. Übungsvolkschule Graz (Cvičná škola při Pedagogické akademii), Rakousko
 7. ZŠ Hroncova 23, Košice, Slovenská republika, trieda 3. A
 8. ZŠ Nižná nad Oravou, Slovenská republika, trieda 4. A
 9. ZŠ Lieskovec, Slovenská republika, trieda 4. A
 10. ZŠ Kopidlno, třída 4. A
 11. ZŠ Bernolákova 21, Prešov, Slovenská republika, trieda 5. A