Účastníci projektu - Teilnehmer des Projekts - Participation in Project - 2003/2004

 1. Liptovský Hrádok, Slovenská republika
 2. Základná škola Ždaňa, Slovenská republika, trieda 5. A
 3. Základná škola Jenisejská, Košice, Slovenská republika, trieda 5. B
 4. Základná škola Tatranská 10, Banská Bystrica, Slovenská republika
 5. Základná škola s MŠ Kalinovo, Slovenská republika, trieda 4. A
 6. Základná škola Jenisejská, Košice, Slovenská republika, trieda 5. A
 7. Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice, Slovenská republika, trieda 3. B
 8. Základná škola Sačurov, Slovenská republika, trieda 3. A
 9. Základná škola Krušetnica, Slovenská republika, trieda 3. A
 10. Základná škola Zázrivá, Slovenská republika, trieda 5. A
 11. Základní škola TGM Bílovec, Česká republika, třída 5. B
 12. Základná škola Sekier, Zvolen, Slovenská republika, trieda 5. A
 13. Základná škola a materská škola, Plickova 9, Bratislava, Slovenská republika, trieda 5. B
 14. Základná škola Humenné, Slovenská republika, trieda 5. B
 15. Základná škola Tatranská 10, Banská Bystrica, Slovenská republika, trieda 4. C