DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Ústav primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty UHK


Co stojí za přečtení: Kurikulární reforma, úpadek vzdělávání, plošné testování, standardy, atd.

Bořivoj Brdička: Bude PISA 2009 pro nás poučením?

Jan Sokol: Klik sem, klik tam. Všude informace. Je škola na odpis?

Dominik Dvořák: Školní ruleta. Učivo, které jsme v reformním zápalu uspěchaně vyhnali ze škol, se vrací jako strašidlo.

Oldřich Botlík: Začnou učitelé rozbíjet počítače?

Jaroslav Kozlík: K poklesu a vzestupu vyspělosti školáků

Pavlína Hublová: Jakou bychom chtěli školu?

Příspěvky pracovníků ústavu k aktuálním problémům ve vzdělávání

Tabule splněných úkolů - rozvíjení kompetencí k učení v mateřské škole

Připravujeme ŠVP: Klíčové kompetence a otevřené vyučování

Počátek vzdělávání netradičně: (zkušenosti z Nizozemska)

Náměty z Nizozemska k inovacím v primárním vzdělávání

Aktuální problém: hodnocení

Vzdělávání ovlivňuje ekonomickou prosperitu

Kolikrát jsme gramotní?

Svébytnost primárního vzdělávání

LMD nebo ADHD?

Principy nové kurikulární politiky podle Bílé knihy, oblasti vzdělávání

Cesty k využití internetu na 1. stupni ZŠ

Školní a třídní kurikulum: Květina s mnoha výhonky

Změna pohledu na začátek školní docházky

Proměny studentů aneb "bude se mi po 1. A moc stýskat"

Didaktické zvyklosti - překážka rozvoje vzdělávání

Netradiční pohledy na zahájení školní docházky


Hledáme odpověď na otázku: 

Jak měnit tradiční metody a formy školní výuky, aby lépe vyhovovaly současným potřebám?

NÁŠ PROJEKT:                                            M I P

Mezipředmětové vztahy - Integrovaná výuka - Projekty

Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání PdF UHK  se  v roce 2002 zapojil do programu MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" projektem č. 346/2002 "Integrovaná výuka a mezipředmětové vztahy podporované ICT". Tento projekt řešil aktuální otázky inovací metod výuky v oblasti primárního vzdělávání (1. stupeň základní školy). Projekt pokračoval v roce 2003 shromažďováním materiálů ze škol o inovacích metod výuky. Získané materiály jsou využívány při výuce v presenční i kombinované formě studia učitelství a jsou k dispozici všem zájemcům.

 Základní informace o důvodech pro rozšiřování projektového vyučování  naleznete zde v textu:

Odkazy na  jednoduché třídní projekty, které realizovali převážně studenti a studentky prezenční i kombinované formy studia ZS 1:

 1. Naše ZOO

 2. Projekt "Pravěk"

 3. Projekt "Čarodějnice"

 4. Podzim

 5. Projekt "Podzim" - ZŠ Ostrov

 6. Jablka

 7. Rodový erb

 8. Drak

 9. Planety sluneční soustavy (5.třída)

 10. Krajina mého domova (3. třída) 

 11. Projekt "Vesmír"(5. třída)

 12. Projekt Mikuláš a čert (2. třída)

 13. Projekt "Nakupujeme" (3. třída)

 14. Husitský den (4. třída)

 15. Oceány a moře (5. třída)

 16. Den země (jednodenní školní projekt)

 17. Projekt Vesmír II (5. třída)

 18. Projekt Praha - hlavní město ČR (5. třída)

 19. Projekt "Pohádnový den" -  4. třída (součást diplomové práce Lenky Machartové)

 20. Projekt "Moře" (5. třída)
 21. Projekt "Cestování" (pro 5. třídu)
 22. Projekt "O vodě a s vodou" (Na stránce je uveden odkaz na stažení materiálů pro prvouku a přírodovědu k tématu "Voda")
 23. Projekt: Pohádka O třech prasátkách (pro 4. ročník, neslyšíci děti)
 24. Projekt: Kniha - zábava i poučení (pro 3. ročník)
 25. Projekt: Dráčci - pomocníčci (pro 2. ročník)
 26. Výprava do Kuksu (jednodenní projekt, pro 2. ročník)
 27. Projekt: Moje oblíbené zvířátko (jednodenní projekt, pro 5. ročník)
 28. Projekt: Odpady (pro 5. ročník)
 29. Projekt: Kůň (pro 3. ročník)
 30. Projekt: Padá listí zlaté, rudé ... (nultý ročník speciální ZŠ)
 31. "Štrůdlování" - projekt i pro rodinné příslušníky
 32. Publikování projektu na internetu na webových stránkách školy (projekt "Po sýrové stezce", 5. třída)
 33. Projekt Den země (ZŠ Žižkov Kutná Hora)

Vyzýváme  učitelky a učitele, aby poskytly materiály o realizovaných projektech, které poslouží jako inspirace pro ostatní. K prezentaci projektů nabízí ÚPPE své webové stránky.


Součástí metaprojektu byl  seminář pro učitelky a učitelky a vedoucí pracovníky škol (zejména 1. stupně) na téma "Metody výuky pro 3. tisíciletí. Seminář se uskutečnil 15. 10. 2002 na PdF UHK za účasti 37 učitele, učitelů a pedagogických pracovníků. Na programu byly informace k aktuálním problémům ve školství - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  a příprava školních vzdělávacích programů. Příspěvek na téma "Účinné formy vyučování a učení - zkušenosti z Německa" přednesl pan Vlastimil Polák ze Zemského institutu pro školu v Soest (Severní Porýní - Westfálsko). Součástí semináře byly informace o metodách výuky v Nizozemsku (připravily studentky Radoslava Žaludová a Martina Kučerová, které v rámci programu Socrates - Erasmus studovaly na Hogeschool Drenthe v Assenu.

Projektové vyučování v Nizozemsku

Základní škola s experimentálním programem "Heksenketel" v Assenu

Křesťanská základní škola s Jenským plánem "De Regenboog" v Assenu

Základní škola s Jenským plánem " 't Broekhoes" v Balinge


Úplně na závěr:

Dobrá rada od Jana Ámose Komenského:
"Nejvíce se musíme vystříhati znechucení, neboť to jest nejzřejmější jed při učení" 
(Analytická didaktika, zásada CLXVI.)

Zkušenost z výuky dějepisu a vlastivědy

Tělesné tresty: Ano či ne?

Spolupráce školy a rodiny